Що таке ХАССП?

Концепція НАССР і  настанови щодо її застосування викладено в стандарті Комісії Кодекс Аліментаріус CAC/RCP 1–1969 (Rev. 4–2003) «Рекомендований міжнародний звід правил гігієни харчових продуктів»

Як ознайомитися з текстом Кодекс Аліментаріус CAC/RCP 1–1969 (Rev. 4–2003) «Рекомендований міжнародний звід правил гігієни харчових продуктів»?

Ознайомитися з текстом «Рекомендований міжнародний звід правил гігієни харчових продуктів» можна за посиланням:

  • російською мовою: http://www.fao.org/3/b-a1552r.pdf
  • англійською мовою: https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/guideline/dl/04.pdf

У документі закладені принципи гігієни харчових продуктів, дотримання яких необхідно для досягнення мети, що полягає в забезпеченні безпеки і придатності харчових продуктів для споживання людьми.

Для забезпечення більш повної безпеки харчових продуктів документ рекомендує застосовувати підхід, заснований на принципах ХАССП, згідно з тим, як описано в Додатку «Система аналізу небезпечних чинників і критичних контрольних точок (ХАССП) і методичні вказівки щодо її застосування».

Комісію Кодекс Аліментаріус було створено у 60-і роки минулого століття з ініціативи Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)  – http://www.codexalimentarius.net

Українське законодавство і система ХАССП

Українське законодавство наказує контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті за допомогою впровадження системи ХАССП

В абз. другому пункту 1.3 розділу I  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 590 зазначено:

 Оператори ринку повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті.

Відповідно до пп.4.4 Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 590, на потужностях з незначним ступенем ризику (не здійснюються підготовка, обробка чи переробка харчових продуктів) небезпечні фактори можуть контролюватися за допомогою програм-передумов. У таких випадках є достатнім застосування лише принципу 1 системи НАССР “Аналіз небезпечних факторів” і дозволяється не використовувати інші принципи системи НАССР.

Відповідно до пп.4.5 Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 590, до потужностей з незначним ступенем ризику можуть належати (перелік не є вичерпним):

  • Рухомі та/або тимчасові потужності (палатки, кіоски, прилавки, рухомі транспортні засоби для торгівлі);
  •  Потужності, що здійснюють приготування та продаж напоїв (бари, кав’ярні тощо);
  •  Потужності, що здійснюють прості технологічні операції з підготовки харчових продуктів (наприклад, нарізання), за умови забезпечення програмами-передумовами належного проведення таких операцій;
  • Потужності, що транспортують чи зберігають попередньо запаковані харчові продукти або продукти, які не псуються швидко (довготривалого зберігання).