ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю  харчових продуктів – Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ)

Вид: ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дати:
Дата набрання чинності:  01.08.2007
Дата прийняття 02.04.2007
Стан: Чинний

Ознайомитися з текстом ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ) – за посиланням

ДСТУ ISO 22000:2007 та впровадження НАССР

В пп.2 п. 6 ст. 20 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» N 771/97-ВР зазначено, що оператори ринку, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів,  зобов’язані:

розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Вимоги НАССР є обов’язковими

Вимоги НАССР є обов’язковими для виконання операторами ринку з виробництва та / або обігу харчових продуктів. (П.1.7  Наказу № 590 )

На основі концепції НАССР було розроблено декілька стандартів, в т.ч. ISO 22000:2005 (….ISO 22000:2007, Cтандарт ISO 22000: 2018 було опубліковано в червні 2018 року )

В розділі “Націонільний вступ” ДСТУ ISO 22000:2007 зазначено:

  Цей стандарт є тотожний переклад ISO 22000:2005 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain (Системи управління безпечністю харчових про­дуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга).

Використання ДСТУ ISO 22000:2007 в ресторані 

Тобто для виконання  системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів можна використовувати ДСТУ ISO 22000:2007

В Україні діють два стандарти:

які можуть бути використані для введення та розробки системи управління безпечністю харчової продукції за принципами НАССР

Текст ДСТУ ISO 22000:2007 та коментарі

З 1 серпня 2007 року набрав чинність національний стандарт ДСТУ ISO 22000: 2 007 (ідентичний міжнародному стандарту ISO 22000: 2005) та є чинним стандарт ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів.

Ознайомитися з текстом ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ) – за посиланням

Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів підприємства здійснюють на добровільній основі.

Література на тему ДСТУ ISO 22000:2007

Національна бібліотека України: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/zbodatr_2013_1_3.pdf
https://www.assistem.kiev.ua/doc/DSTU_ISO_22000-2007.pdf,
https://test1.haccp.center/assets/files/DSTU_ISO_22000-2007.pdf

Корисна стаття “Згармонізовані гармонізовані національні нормативні документи серії 22000: окументи серії 22000:стан, тенденції й перспективи”Ф. Грищенко, кандидат військових наук, начальник науково-організаційного відділу — вчений секретар, ДП «УкрНДНЦ проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ssia_2012_3_2.pdf

Література та корисні посилання ХАССП, які було використано під час підготовки цієї публікації