Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, засновані на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 жовтня 2012 року N 590 (далі-Наказ № 590 )

Основні питання, що виникають на практиці щодо НАССР

Навіщо потрібен НАССР?

Вимоги НАССР є обов’язковими для виконання операторами ринку з виробництва та / або обігу харчових продуктів. (П.1.7 Наказ № 590 НАССР)

Хто буде контролювати виконання Вимог НАССР?

Державний контроль за виконанням операторами ринку цих Вимог здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про основні засади і вимоги до безпеки і якості харчових продуктів” та інших законів України (Закон України від 18 травня 2017 р. N 2042-VІІІ “Про державний контроль за Дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринам походження, здоров’я таблагополуччя тварин “, …), що визначають вимоги до організації та проведення державного контролю за харчовими продуктами і та іншими об’єктами санітарних заходів. (п.1.8 Наказ № 590 НАССР).

Чи повинні попереджати про аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР?

Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочих дні до здійснення такого заходу. Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправлення за місцем знаходження (місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та / або відправкою електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або вручається особисто під розписку керівнику або представнику оператора ринку.
Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово в разі виявлення невідповідності або появи обгрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.