У Методичних рекомендацій із застосування СИСТЕМИ ХАССП Кодексу Аліментаріус CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4-2003) «Рекомендований міжнародний звід правил гігієни харчових продуктів» сказано, що малі підприємства, які не володіють достатніми власними ресурсами і кадрами, можуть звернутися до сторонніх експертів і користуватися посібником з ХАССП, розробленим сторонніми фахівцями (при цьому слід звертати увагу, щоб ці рекомендації були розроблені відповідного типу операції або технології виробництва):

Малі та / або менш розвинені підприємства не завжди мають у своєму розпорядженні власні ресурсаи і кадрами, необхідні для розробки та здійснення повноцінного плану ХАССП. У таких випадках слід звернутися за рекомендаціями до сторонніх експертів: їх можна отримати у торгово-промислових асоціацій, незалежних експертів і регулюючих органів. Велику користь може дати література по ХАССП і особливо керівництва по ХАССП, розроблені для окремих секторів. Цінним інструментом при складанні та реалізації плану ХАССП можуть виявитися для підприємств методичні поради та рекомендації по ХАССП, розроблені фахівцями в тій області, до якої належить дана технологія виробництва або тип операції. У тих випадках, коли підприємства користуються посібником з ХАССП, розробленим сторонніми фахівцями, вкрай важливо, щоб воно було спеціально призначене для тих харчових продуктів і / або технологічних процесів, з якими має справу дане підприємство. Детальніше про труднощі реалізації системи ХАССП, зокрема, стосовно до малих і менш розвинених підприємств, і про рекомендації щодо подолання цих труднощів можна прочитати в документі «Obstacles to the Application of HACCP, Particularly in Small and Less Developed Businesses, and Approaches to Overcome Them »[« Труднощі застосування ХАССП, зокрема, на малих і менш розвинених підприємствах і методи їх подолання »], який в даний час готується ФАО / ВООЗ.

І все ж ефективність будь-якої системи ХАССП завжди залежить в першу чергу від того, наскільки добре керівництво і працівники підприємства знають систему ХАССП і виробили навички її застосування. Тому на всіх рівнях працівників і керівників, згідно з конкретними умовами, необхідно проводити постійне навчання.